بانك اطلاعات علمی رضا حاتمی با سلام و احترام رضا حاتمی : رتبه اول كارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه گچساران بامعدل 19.60 اولین فارغ التحصیل ارشد مدیریت درمیان 400 دانشجو دانشگاه. این وبلاگ شخصی بوده و صرفا جهت آرشیو اطلاعات خودم می باشد ، ولیكن استفاده برای همه عزیزان با ذكر یك صلوات بر محمد و آل محمد (ص ) امكان پذبر خواهد بود . شماره همراه 09177420363 reza_hatami3000@yahoo.com tag:http://www.reza-hatami.ir 2020-02-19T13:17:01+01:00 mihanblog.com خط زیبای دیگری از استاد سركار خانم زارعی 2020-02-11T10:02:35+01:00 2020-02-11T10:02:35+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/286 رضا حاتمی باسمه تعالی  خط زیبای دیگری از  استاد سركار خانم زارعیضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا  در شهر شیراز باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.0917-844-3603 باسمه تعالی 
 خط زیبای دیگری از  استاد سركار خانم زارعی

ضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا  در شهر شیراز باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.
0917-844-3603
]]>
شاهكار خط زیبای استاد سركار خانم زارعی 2020-01-13T19:34:16+01:00 2020-01-13T19:34:16+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/285 رضا حاتمی باسمه تعالی شاهكار خط زیبای استاد سركار خانم زارعیآیه قرآنی با خط نستعلیق شكستهضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا  در شهر شیراز باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.0917-844-3603 باسمه تعالی 
شاهكار خط زیبای استاد سركار خانم زارعی
آیه قرآنی با خط نستعلیق شكسته
ضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا  در شهر شیراز باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.
0917-844-3603

]]>
خط زیبای استاد اصلی نیا هنرمند خوش ذوق گچسارانی 2019-12-03T09:43:21+01:00 2019-12-03T09:43:21+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/284 رضا حاتمی خط زیبای استاد اصلی نیاهنرمند خوش ذوق گچسارانی
خط زیبای

 استاد اصلی نیا

هنرمند خوش ذوق گچسارانی


]]>
خط زیبای استاد سركار خانم زارعی 2019-11-06T05:47:26+01:00 2019-11-06T05:47:26+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/283 رضا حاتمی باسمه تعالی دوستان عزیز، فرصت را مغتنم می شمارم و اثری زیبا از  استاد سركار خانم  زارعی به خدمت همه عزیزان ارائه می نمایم.ضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا  در شهر شیراز باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.0917-844-3603 باسمه تعالی 
دوستان عزیز، فرصت را مغتنم می شمارم و اثری زیبا از  استاد سركار خانم  زارعی به خدمت همه عزیزان ارائه می نمایم.
ضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا  در شهر شیراز باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.
0917-844-3603
]]>
خط زیبای استاد غلامحسین امیرخانی 2019-10-31T19:14:25+01:00 2019-10-31T19:14:25+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/282 رضا حاتمی

]]>
خط زیبای استاد سركار خانم زارعی 2019-10-18T06:23:36+01:00 2019-10-18T06:23:36+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/281 رضا حاتمی باسمه تعالی دوستان عزیز، فرصت را مغتنم می شمارم و در ایام بزرگداشت خط و خوشنویسی از فعال این خط  استاد سركار خانم  زارعی تشكر و قدردانی می نمایم و دواثر از ایشان را به خدمت همه عزیزان ارائه می نمایم.ضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.0917-844-3603
باسمه تعالی 
دوستان عزیز، فرصت را مغتنم می شمارم و در ایام بزرگداشت خط و خوشنویسی از فعال این خط  استاد سركار خانم  زارعی تشكر و قدردانی می نمایم و دواثر از ایشان را به خدمت همه عزیزان ارائه می نمایم.
ضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.
0917-844-3603
]]>
خط زیبای استادسركارخانم زارعی 2019-10-17T05:39:20+01:00 2019-10-17T05:39:20+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/280 رضا حاتمی باسمه تعالی دوستان عزیز، فرصت را مغتنم می شمارم و در ایام بزرگداشت خط و خوشنویسی از فعال این خط  استادسركارخانم زارعی تشكر و قدردانی می نمایم و دواثر از ایشان را به خدمت همه عزیزان ارائه می نمایم.ضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.0917-844-3603 باسمه تعالی 
دوستان عزیز، فرصت را مغتنم می شمارم و در ایام بزرگداشت خط و خوشنویسی از فعال این خط  استادسركارخانم زارعی تشكر و قدردانی می نمایم و دواثر از ایشان را به خدمت همه عزیزان ارائه می نمایم.
ضمنا دوستانی كه مایل به آموزش دراین هنر زیبا باشند با شماره تلفن زیر می توانند با ایشان هماهنگ فرمایند.
0917-844-3603

ارائه شده در نمایشگاه خط شیراز بزرگ
]]>
همچنان در خدمت عزیزان هستم 2019-10-03T19:40:23+01:00 2019-10-03T19:40:23+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/279 رضا حاتمی باسمه تعالیمولا علی (ع) می فرمایند :زكات علم نشر آنستدوستان عزیزما همچنان جهت ارائه مطالب علمی تنها با ذكر یك صلوات بر محمد و آل محمد(ص)دركنار شما هستیم .لطفا درصورتی كه یكی دو روز من به سوال شما جواب ندادم ، امكان دارد ماموریت اداری باشم و دسترسی به سایت برای من مقدور نباشد، دراین صورت هیچ اشكالی ندارد با همراه من تماس برقرار نماید ومورد خود را بیان فرمایید.باتشكر- رضا حاتمی باسمه تعالیمولا علی (ع) می فرمایند :زكات علم نشر آنست

دوستان عزیزما همچنان جهت ارائه مطالب علمی

 تنها با ذكر یك صلوات بر محمد و آل محمد(ص)دركنار شما هستیم .


لطفا درصورتی كه یكی دو روز من به سوال شما جواب ندادم ، امكان دارد ماموریت اداری باشم و دسترسی به سایت برای من مقدور نباشد، دراین صورت هیچ اشكالی ندارد با همراه من تماس برقرار نماید ومورد خود را بیان فرمایید.

باتشكر- رضا حاتمی

]]>
مژده به دانشجویان عزیز، مشاور رایگان دفاع از پایان نامه 2018-01-18T13:36:25+01:00 2018-01-18T13:36:25+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/277 رضا حاتمی باسمه تعالی مژده به دانشجویان عزیز همچون تمامی  مطالب ارائه شده  دراین بانك اطلاعات علمی كه رایگان می باشند ، مشاوره در خصوص اینكه پاور ارائه پایان نامه شما  باید دارای چه مطالبی باشد و چه سئوالاتی از شما در جلسه دفاع پرسیده خواهد شد رایگان بوده و تنها یكصلوات بر محمد و آل محمد هزینه ارائه خدمات است.ضمنا شماره تلفن اینجانب در صفحه اصلی موجود می باشد، اگر تماس گرفتید با توجه به حجم مشغله و جلسات مدیریتی زیاد اینجانب ،  اگر موفق به صحبت با هم نشدیم لطف باسمه تعالی 
مژده به دانشجویان عزیز

 همچون تمامی  مطالب ارائه شده  دراین بانك اطلاعات علمی كه رایگان می باشند ، مشاوره در خصوص اینكه پاور ارائه پایان نامه شما  باید دارای چه مطالبی باشد و چه سئوالاتی از شما در جلسه دفاع پرسیده خواهد شد رایگان بوده و تنها یك
صلوات بر محمد و آل محمد 
هزینه ارائه خدمات است.
ضمنا شماره تلفن اینجانب در صفحه اصلی موجود می باشد، اگر تماس گرفتید با توجه به حجم مشغله و جلسات مدیریتی زیاد اینجانب ،  اگر موفق به صحبت با هم نشدیم لطفا پیام لطف كنید، كه بتوانم درخدمت مخلوق خوب آیینه دوست باشم.

باتشكر - رضا حاتمی
]]>
ضرایب دروس دكتری سال 97 2017-11-27T15:10:02+01:00 2017-11-27T15:10:02+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/276 رضا حاتمی باسمه تعالی دانشجویان عزیز ضرایب امتحان در مقطع دكتری سال 97 چنین اعلام گردید: باسمه تعالی 
دانشجویان عزیز ضرایب امتحان در مقطع دكتری سال 97 چنین اعلام گردید:]]>
عزیزان امتحان دكتری را فراموش نكنید 2017-11-27T08:11:24+01:00 2017-11-27T08:11:24+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/275 رضا حاتمی به نام خداعزیزان درامتحان مقطع دكتری  حتما شركت كنید، حتی شما كه تا پایان شهریور 97 درس را به پایان می رسانید، حتی اگر آماده نیستید امسال را برای آشنا شدن با نحوه سوالات و جو امتحان مدنظر قرار دهید.جهت دانلود دفترچه دكتری اینجا را كلیك فرمایید.باتشكر- رضا حاتمی به نام خدا
عزیزان درامتحان مقطع دكتری  حتما شركت كنید، حتی شما كه تا پایان شهریور 97 درس را به پایان می رسانید، حتی اگر آماده نیستید امسال را برای آشنا شدن با نحوه سوالات و جو امتحان مدنظر قرار دهید.

جهت دانلود دفترچه دكتری اینجا را كلیك فرمایید.

باتشكر- رضا حاتمی
]]>
انجام اصلاحات پایان نامه 2017-09-14T05:10:43+01:00 2017-09-14T05:10:43+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/273 رضا حاتمی باسمه تعالی  دانشجویان عزیز، با تبریك به همه شما دوستان، انشاا... بعد از انجام دفاعیه ،مواردی كه هیئت داوران بیان نمودند را اصلاح نموده و پس از تایید نهایی همه عزیزان ،می بایست یك فرم را دراختیار همه داوران قرار دهید تا اصلاحاتی كه شما انجام دادید را تایید نمایند.جهت دانلود فرم تاییدیه اصلاحات پایان نامه اینجا را كلیك فرمایید. باتشكر - رضا حاتمی باسمه تعالی 
 دانشجویان عزیز، با تبریك به همه شما دوستان، انشاا... بعد از انجام دفاعیه ،مواردی كه هیئت داوران بیان نمودند را اصلاح نموده و پس از تایید نهایی همه عزیزان ،می بایست یك فرم را دراختیار همه داوران قرار دهید تا اصلاحاتی كه شما انجام دادید را تایید نمایند.

جهت دانلود فرم تاییدیه اصلاحات پایان نامه اینجا را كلیك فرمایید. 


باتشكر - رضا حاتمی
]]>
از شخصیت و جایگاه علمی استاد راهتما خود دفاع نماییم. 2017-09-14T04:44:10+01:00 2017-09-14T04:44:10+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/272 رضا حاتمی باسمه تعالی دانشجویان عزیز، متاسفانه مشاهده می شود كه ما تنها بدنبال دفاع از پایان نامه و اتمام مقطع كارشناسی ارشد خود هستیم و به هیچ چیز توجه نداریم ،دراین مقطع كه ما با كمبود استاد راهنما مواجه هستیم,كوچكترین خلا و بی احترامی، حتی ناچیز می تواند اساتید راهنما را از حضور در دانشگاه و ادامه همكاری با دانشجویان بعد از ما را باچالش مواجه نماید،لذا به هرصورت كه پایان نامه را آماده كرده اید من كار ندارم ولیكن حداقل یكبار آن را مطالعه نمایید ببینید چیزی كه برای استاد راهنما می فرستید باسمه تعالی 
دانشجویان عزیز، متاسفانه مشاهده می شود كه ما تنها بدنبال دفاع از پایان نامه و اتمام مقطع كارشناسی ارشد خود هستیم و به هیچ چیز توجه نداریم ،دراین مقطع كه ما با كمبود استاد راهنما مواجه هستیم,كوچكترین خلا و بی احترامی، حتی ناچیز می تواند اساتید راهنما را از حضور در دانشگاه و ادامه همكاری با دانشجویان بعد از ما را باچالش مواجه نماید،لذا به هرصورت كه پایان نامه را آماده كرده اید من كار ندارم ولیكن حداقل یكبار آن را مطالعه نمایید ببینید چیزی كه برای استاد راهنما می فرستید،چه موضوعاتی درآن نوشته و بیان شده است ،متاسفانه درچندین مورد مطالب ارسال شده فاقد وجاهت علمی بود وهیچ ارتباطی با موضوع پایان نامه ندارد(پایان نامه دیگری بوده است)،
ضمنا فایل های ارائه ای(پاور)كه ارائه می كنید بجز تعداد معدودی، بقیه اصلاً مناسب ارائه نیستند(داوران از همین نقاط ضعف پاور شما بیشتر سوال می پرسن چون میدانند اگر ما چیزی بلد باشیم خواندن روی همین اسلاید ها می باشد) اگر دوست دارید هر وقت از  شبانه روز همچون این دو سال كه درخدمت شما دوستان بودم ،درخدمت شما هستم.
عزیزانبیاید از حیثیت و آبروی خودمان، دانشگاه و استاد راهنمای عزیز خود، دفاع كنیم .
باتشكر - رضا حاتمی
]]>
مهم مهم : ثبت پروپوزال در سامانه ایرانداك 2017-09-14T04:29:08+01:00 2017-09-14T04:29:08+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/271 رضا حاتمی باسمه تعالی دانشجویان عزیز، ثبت پروپوزال یك ازمهمترین الزامات برای تحویل نسخه پایان نامه به كتابخانه وتسویه حساب با دانشگاه می باشد، بنابراین جهت انجام اینكار به سایت sabt.irandoc.ir بروید ودرآنجا با ثبت مشخصات پایان نامه خود كد رهگیری را دریافت و از آن پرینت تهیه نموده و به همراه یك نسخه از پایان نامه وتحویل به كتابخانه دانشگاه، روند تسویه حساب خود را ادامه دهید. برای مشاهدهنمونه اخذ تاییدیه ثبت پروپوزال در سامانه ایرانداك اینجا را كلیلك فرمایید باسمه تعالی 
دانشجویان عزیز، ثبت پروپوزال یك ازمهمترین الزامات برای تحویل نسخه پایان نامه به كتابخانه وتسویه حساب با دانشگاه می باشد، بنابراین جهت انجام اینكار به سایت 
sabt.irandoc.ir 
بروید ودرآنجا با ثبت مشخصات پایان نامه خود كد رهگیری را دریافت و از آن پرینت تهیه نموده و به همراه یك نسخه از پایان نامه وتحویل به كتابخانه دانشگاه، روند تسویه حساب خود را ادامه دهید.
 برای مشاهدهنمونه اخذ تاییدیه ثبت پروپوزال در سامانه ایرانداك اینجا را كلیلك فرمایید
]]>
فرمهای مورد نیاز برای انجام دفاعیه از پایان نامه ها 2017-08-03T19:57:52+01:00 2017-08-03T19:57:52+01:00 tag:http://www.reza-hatami.ir/post/270 رضا حاتمی باسمه تعالیدانشجویان عزیز می بایست برای انجام دفاعیه مراحل زیر را انجام دهند :1- تهیه پنج فایل زیر ، تكمیل و پرینت آنها و اخذ تاییدیه ها و سپس تحویل به تحصیلات تكمیلی:1-1 دانلود و ارائه فرم تایید پایان نامه و آمادگی دفاع2-1 دانلود وارائه فرم شماره 1(فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه جهت اخذ 2 نمره)3-1 دانلود و ارائه فرم گزارش 3 ماهه كه باید 2 تا گزارش سه ماهه تحویل دهید4-1 دانلود و ارائه فرم شركت در جلسات دفاع دیگر دانشجویان( 5 جلسه می بایست شركت نمایید)5-1 اخذ ریز نمرات از كارشناس آمو باسمه تعالی
دانشجویان عزیز می بایست برای انجام دفاعیه مراحل زیر را انجام دهند :

1- تهیه پنج فایل زیر ، تكمیل و پرینت آنها و اخذ تاییدیه ها و سپس تحویل به تحصیلات تكمیلی:

1-1 دانلود و ارائه فرم تایید پایان نامه و آمادگی دفاع

2-1 دانلود وارائه فرم شماره 1(فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه جهت اخذ 2 نمره)

3-1 دانلود و ارائه فرم گزارش 3 ماهه كه باید 2 تا گزارش سه ماهه تحویل دهید

4-1 دانلود و ارائه فرم شركت در جلسات دفاع دیگر دانشجویان( 5 جلسه می بایست شركت نمایید)

5-1 اخذ ریز نمرات از كارشناس آموزش وتایید توسط مدیر آموزش ومدیر گروه
-----------------------------------------------------------------------------

2- دانلود چهار فایل زیر و تكمیل آنها و رایت آنها روی CD یا DVD و تحویل به تحصیلات تكمیلی دانشگاه:

1-2 دانلود فرم صورتجلسه دفاع

2-2 دانلود فرم نمره پایان نامه

3-2 دانلود فرم شماره 2 : ارزیابی دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد(در سه صفحه)

4-2 دانلود فرم شماره 3: مربوط به تعیین نمره مقاله مستخرج از پایان نامه اگر اقدام شده باشد

ضمنا 2 نسخه از پایان نامه را سیمی یا فنری نموده و به همراه فرم های پرینت شده در بخش اول و همچنین فایل WORD و PDF پایان نامه به همراه فایل های بخش دوم روی CD و یا روی DVD رایت كرده و برای تعیین زمان دفاعیه تحویل تحصیلات تكمیلی نمایید.


رضا حاتمی
باتشكر و آرزی موفقیت برای همه شما عزیزان

]]>